De voorouders van Petronella Arntz

Steven Aertsen, waarvan we niet weten met wie hij getrouwd is, krijgt een zoon, Peter Aenrtsen.

 1. Peter Aerntsen, overleden na 1661. Hij was kerkmeester in Mehr (Duitsland). Ook van hem is de huwelijkspartner onbekend. Wel kennen we zijn zoon, Rutger Aerntsen of Arntz.
  1. Rutger Aerntsen of Arntz, geb. ca. 1580 en ca. 1657 in Millingen overleden. Hij was pachter van de Bieraccijns, schepen van Millingen en Stadhouder van de Heerlijkheid Zeeland bij Millingen. Hij is twee keer getrouwd. Op 21 mei 1622 trouwt hij in Tiel met Willemke Sebus, overleden ca. 1626. Na dit overlijden trouwt hij op 19 september 1626 in Millingen met Griet Leuben.
   Rutger en Willemke krijgen de v olgende kinderen:
   1. Hendrik Arntz, geb. ca. 1624 en begraven 15 juli 1686 in Bimmen (Duitsland). Hij trouwt met Jantien Sanders of Brands, de dochter van Jan Croes. Ook hij is schepen van Millingen. Hendrik en Jantien krijgen zeven kinderen.
   2. Jan Arntz, ged. 22 februari 1624 in Nijmegen. Zijn huwelijkspartner is niet bekend. Hij is de voorvader van acteur, cabaretier en zanger Willem Nijholt. Zijn vader, Jan Nijholt, is getrouwd met Wilhelmina Sophia Maria Arntz, geb. 14 januari 1905 in Millingen aan de Rijn, waar ook Willem Nijholt in zijn jeugdjaren heeft gewoond. Willem is 19 juli 1934 in Gombong op Java, Ned. Indië geboren. Vader Jan diende in het K.N.I.L en was destijds op Java gelegerd.
   3. Mary Arntz.
   Rutger en Griet krijgen de volgende kinderen:
   1. Anneke Arntz, geb. ca. 1628.
   2. Gerrit Arntz. Hij trouwt met Gerritje van Kerckhof. Ze krijgen geen kinderen.
   3. Elisabeth Arntz. Zij trouwt met Herman Huysman.
   4. Theodorus (Derck) Arnz. Hij trouwt met Willemken Meiderix.
   5. Hendrik Arntz.
   6. Stefan Arntz, overleden na 1711. Hij trouwt 28 mei 1652 met Maria Vosberg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerhardus Gerhard) Arntz of Arns, landbouwer, geb. ca.1670 in Mehr (Duitsland) en overleden vóór 15 februari 1748. Hij trouwt met Margaretha Reintjes, overleden vóór 11 september 1734.
    2. Petrus (Peter) Arntz, landbouwer, geb. ca. 1670 in Mehr en daar overleden 4 februari 1743. Hij is twee keer getrouwd. Ca. 1715 trouwt hij in Mehr met Bartrudis Moers, ca. 1728 in Mehr overleden. Na haar overlijden trouwt Peter ca. 1728 in Mehr met Elisabeth Hendricks, die 10 april 1762 in Mehr is overleden. Na het overlijden van Peter trouwt zij op 17 september 1748 in Mehr met Bernard Bernts/Berends, die 21 april 1795 in mehr is overleden.
     Peter en Bartrudis krijgen de volgende kinderen:
     1. Joannes Cornelius Arntz, ged. 12 december 1715 in Mehr.
     2. Henricus Stephanus Arntz, ged. 7 maart 1717 in Mehr en 20 februari 1772 overleden. Hij trouwt 11 juni 1752 in Donsbrüggen (Duitsland) met Catharina van Munster, geb. 1 april 1735 in Donsbrüggen en overleden 14 januari 1804 in Mehr.
     3. Joanna Maria Arntz, ged. 24 augustus 1718 in Mehr.
     4. Hederina Arntz, ged. 8 maart 1720 in Mehr.
     5. Stephanus Arntz, ged. 2 juni 1721 in Mehr.
     6. Joannes Arntz, ged. 11 april 1723 in Mehr.
     7. Joanna Margaretha Arntz, ged. 1 maart 1725 in Mehr.
     8. Petrus Jacobus Arntz, ged. 20 april 1727 in Mehr.
     Uit het huwelijk van Peter en Elisabeth:
     1. Bartholus (Bart) Arntz, ged. 14 augustus 1730 in Mehr.
     2. Anna Catharina Arntz, ged. 12 april 1733 in Mehr en 2 maart 1825 in Rindem (Duitsland) overleden. Zij trouwt met Gerhard Mölder, ged. 14 april 1730 in Rindem.
     3. Godefridus (Goerd) Arntz, ged. 9 oktober 1734 in Mehr.
     4. Petrus Henricus Arntz, ged. 26 juni 1736 in Mehr.
     5. Helma Arntz, ged. 25 februari 1738 in Mehr en daar overleden 15 mei 1760. Zij trouwt 11 juni 1758 in Mehr met Henricus Kock.
     6. Gerardus (Gerrit) Arntz, ged. 20 oktober 1740 in Mehr en in Oeffelt overleden 22 september 1801. Hij trouwt 12 oktober 1774 in Oeffelt met Wilhelmina Wijntjes (Wintjens), geb. 19 januari 1754 in Oeffelt en daar overleden 29 mei 1823. Zij is de dochter van Henricus Wijntjes en Allegonda Maassen(s).
      Uit dit huwelijk:
      1. Peter Arntz, ged. 2 dec. 1775 in Oeffelt en daar overleden 29 januari 1850. Hij is ongehuwd.
      2. Hendrikus Arntz, bouwman, geb. 21 maart 1778 in Oeffelt en daar overleden 5 oktober 1863. Hij trouwt met Lamberdina (Dina) van Hooij, ged. in Oeffelt 5 november 1785 en daar overleden 30 april 1839. Zij is de dochter van Bernardus van Hooij (geb. ged. 15 februari 1754 in Oeffelt en daar overleden op 23 juli 1818) en Petronella Hulsmans (geb. ca. 1759 in St. Agatha en overleden op 6 januari 1823 in Oeffelt.
       Uit dit huwelijk:
       1. Gerardus (Gerard) Arntz, landbouwer en winkelier, geb. 29 februari 1812 in Oeffelt en 30 juni 1879 in Gassel overleden. Hij trouwt 23 april 1843 in Oeffelt met Hendrina Arts, dienstmeid, geb. 21 december 1819 in Beugen en overleden 11 oktober 1878 in Gassel. Zij is de dochter van Cornelis Arts (geb. ca. 1788 in Beugen en op 16 oktober 1861 in Gassel overleden) en Petronella Reijnders (geb. ca. 1788 in Beugen en daar op 12 juli 1850 overleden), dagloners uit Vierlingsbeek.
        Uit dit huwelijk:
        1. Lamberdina (Dina) Arntz, dienstmeid, geb. 13 juni 1843 in Oeffelt en in Cuijk overleden 23 december 1907. Zij trouwt in Gassel op 28 juli 1873 met Jacobus van Rooij of van Raaij, arbeider, geb. 7 september 1827 in Cuijk en daar overleden 27 maart 1886. Hij is de zoon van Johannes van Rooij of van Raaij en Helena Derks en eerder getrouwd op 1 mei 1872 in Gassel met Petronella Toonen, geb. 26 oktober 1837 in Gassel en 23 maart 1873 in Cuijk overleden. Zij is de dochter van Antoon Toonen en Anna Maria Peters.
        2. Catharina (Kaat) Arntz, geb. 19 juni 1844 in Gassel en in Cuijk overleden 1 januari 1929. Zij trouwt 4 september 1876 in Gassel met Johannes Janssen, timmerman, geb. 25 september 1832 in Oeffelt en daar 13 januari 1904 overleden. Hij is de zoon van Johannes Janssen en Hendrina Janssen.
         Uit dit huwelijk:
         1. Hermanus Jacobus Janssen, geb. 12 juli 1877 in Oeffelt.
         2. Gerarda Hendrika (Grada) Janssen, geb. 15 juli 1878 in Oeffelt. Zij trouwt 24 juli 1911 in Oeffelt met Heinrich Drevers, postbode, geb. in Alten-Essen, Dld. als de zoon van Heinrich Drevers en Hendrina Jochems. Eerder is Heinrich getrouwd met Hermina Maria Janssen.
         3. Maria Johanna Janssen, geb. 12 oktober 1879 in Oeffelt.
         4. Anna Jacoba Janssen, geb. 23 februari 1881 in Oeffelt en 9 augustus 1956 in Schiedam overleden. Zij is kloosterling onder de naam Zuster Bonifacia.
         5. Jacobus Marinus Janssen, geb. 2 februari 1883 in Oeffelt en daar op 27 mei 1883 overleden.
         6. Maria Elisabeth Janssen, geb. 28 mei 1884 in Oeffelt.
         7. Marinus Jacobus Janssen, geb. 29 juli 1885 in Oeffelt.
         8. Hendrika Maria Janssen, geb. 23 mei 1888 in Oeffelt.
        3. Bernardus (Nard) Arntz, tuinder, geb. 14 maart 1846 in Gassel en 7 maart 1905 in Linden overleden. Hij trouwt 6 november 1876 in Linden met Johanna Gerardina Willems, geb. 9 februari 1842 in Beers en 27 oktober 1908 in Linden overleden. Zij is de dochter van Willem Willems en Catharina van Eck. Johanna is weduwe van Christianus Cosmans, die 8 februari 1839 in Linden is geboren en daar 4 januari 1876 is overleden. Hij is de zoon van Jan Cosmans en Hendrina van de Logt. Na het overlijden van Bernardus trouwt Johanna Gerardina op 8 juli 1907 in Linden met Petrus Keukens, geb. 27 juli 1841 in Heumen en 9 februari 1909 daar overleden.
         Uit het huwelijk van Bernardus en Johanna Gerardina:
         1. Hendrika Arntz, geb. 1 april 1877 in Linden en daar overleden 9 mei 1877.
         2. Christianus Arntz, geb. 1 april 1877 in Linden.
         3. Hendrikus Wilhelmus Arntz, geb. 3 februari 1879 in Linden.
         4. Grada Arntz, geb. 9 april 1880 in Linden en daar overleden 9 februari 1882.
         5. Wilhelmina Arntz, geb. 3 september 1881 in Linden en daar overleden 22 september 1881.
        4. Petrus (Peter/Piet) Arntz, landbouwer, geb. 21 augustus 1847 in Gassel en in Oeffelt overleden 13 mei 1927. Hij trouwt 10 april 1877 in Cuijk met Megthilda Maria Verdijk, geb. 27 april 1845 in St. Agatha, gem. Cuijk en daar overleden 18 maart 1924. Zij is de dochter van Andreas Verdijk, geb. 24 maart 1810 in Beugen en in St. Agatha overleden 25 februari 1862 en Petronella Martens, geb. 8 januari 1808 in St. Agatha, gem. Cuijk en daar overleden 21 maart 1873. Zij zijn op 7 april 1834 in Cuijk getrouwd.
         Uit dit huwelijk:
         1. Hendrina Petronella Arntz, geb. 7 januari 1879 in St. Agatha en overleden 28 september 1979 in Boxmeer. Zij trouwt met Petrus (Peter) Hendriks, geb. 12 december 1868 in Sambeek en overleden 27 oktober 1936 in St. Agatha.
         2. Hendrikus Arntz, geb. 22 juni 1880 in St. Agatha en overleden 5 mei 1962 in Boxmeer. Hij is tweemaal getrouwd. Op 2 november 1904 trouwt hij in Cuijk met Anna Catharina Fleuren, geb. 18 februari 1883 in Mill en overleden in Cuijk 26 april 1917. Zij is de dochter van Martinus Fleuren, landbouwer en Ardina Willems. Na het overlijden van Anna trouwt Hendrikus op 22 april 1918 in Beugen en Rijkevoort met Maria van Bommel, geb. 20 mei 1879 in Escharen en overleden in Cuijk 15 juli 1949.
         3. Petronella Arntz, geb. 25 januari 1884 in St. Agatha, gem. Cuijk en in Nijmegen overleden 26 oktober 1951. Op 29 oktober 1906 trouwt zij in Sambeek met Wilhelmus van Duijnhoven, geb. 31 januari 1880 in Sambeek en in Cuijk overleden 10 februari 1963. Hij is ambtenaar bij de P.T.T. en de zoon van Johannes van Duijnhoven en Johanna Schiks.
         4. Gerardus (Gradje) Arntz, geb. 10 oktober 1885 in Cuijk en daar overleden 18 april 1947. Hij trouwt 5 november 1909 in Cuijk met Johanna de Bruyn, geb. 5 oktober 1880 in Vianen en in Beers overleden 6 november 1951. Zij is de dochter van Martinus de Bruijn en Anna Maria Verbruggen.
         5. Peter Antonius Arntz, kantonnier, geb. 2 juli 1889 in Cuijk en in Oeffelt overleden 6 april 1945. Hij trouwt 13 juni 1918 in Linden met Elisabeth Strik, geb. 16 januari 1889 in Linden en overleden in Boxmeer 3 oktober 1961. Zij is de dochter van Johannes Strik en Johanna Dinnissen.
          Uit dit huwelijk:
          1. Piet Arntz, geb. 7 april 1919 in Cuijk en 6 maart 2001 in Boxmeer overleden. Hij trouwt met Dora Janssen, geb. in Gennep.
          2. Johanna Mechtilda Maria (Hanna) Arntz, geb. 16 mei 1920 in Cuijk en 3 junu 1993 in Oeffelt overleden. Zij trouwt met Gerardus Lambertus (Gerrit) van de Wiel, geb. in Escharen.
          3. Mechtilda (Til) Arntz, geb. 21 juli 1921 in Cuijk en 27 augustus 1999 in Horn overleden. Zij trouwt met Theo derks, geb. 5 april 1919 in Rijkevoort en 20 mei 1978 in Roermond overleden.
          4. Riek Arntz, geb. 31 oktober 1922 in Cuijk. Zij is kloosterling onder de naam Zuster Thoma.
          5. Nellie Arntz, geb. 22 december 1923 in Cuijk. Zij trouwt met Tonny Martens, geb. 1 mei 1923 in Cuijk en daar 28 december 1980 overleden.
          6. Toos Arntz, geb. 24 april 1925 in Cuijk en 3 januari 1999 in Veldhoven overleden. Zij trouwt met Theo Duffhues, geb. 31 januari 1925 in Oeffelt.
          7. Marietje Arntz, geb. 15 november 1926 in Oeffelt en 18 februari 1996 in Boxmeer overleden. Zij trouwt met Jan Thijssen, geb. in Boxmeer.
        5. Hendricus (Hent) Arntz, metselaar, geb. 8 oktober 1849 in Gassel en in Nijmegen overleden 3 juli 1936. Hij trouwt 21 juni 1879 in Gassel met Woutera/Woutrina Maria (Woutrien) Werten, geb. 19 april 1853 en overleden in Weurt 24 januari 1941. Zij is de dochter van Jacobus Werten en Catharina Poos.
         Uit dit huwelijk:
         1. Hendrica Arntz, geb. 9 augustus 1880 in Gassel en daar 12 oktober 1880 overleden.
         2. Hendrika Arntz, geb. 3 augustus 1881 in Gassel en overleden in Nijmegen 20 september 1966. Zij trouwt 7 februari 1918 in Nijmegen met Wilhelmus (Willem) Cleyne, landbouwer, geb. in Winssen 26 maart 1873 en overleden in Nijmegen 10 mei 1948. Hij is de zoon van Willem Cleijne en Petronella Janssen. Hij is eerder getrouwd met Johanna Mulders.
         3. Margaretha Matheija Arntz, geb. 31 juli 1882 in Gassel en in Sambeek 19 september 1982.
         4. Grada Maria Jacoba Arntz, geb. 24 augustus 1883 in Gassel en daar overleden 17 februari 1885.
         5. Gerarda Maria Jacoba Arntz, geb. 21 februari 1885 in Gassel en 15 december 1896 in Nijmegen overleden.
         6. Jacobus Arntz, geb. 11 februari 1886 in Gassel en 28 februari 1887 daar overleden.
         7. Catharina Arntz, geb. 10 jun8 1887 in Gassel en daar overleden 5 september 1888.
         8. Anna Maria Arntz, geb. 2 juli 1888 in Gassel.
         9. Catharina Arntz, geb. 22 november 1889 in Gassel.
         10. Petronella Arntz, geb. 25 april 1891 in Gassel en 21 mei 1891 in Nijmegen overleden.
         11. Johanna Antonia Geertruida Arntz, geb. 26 januari 1893 in Nijmegen en daar overleden 6 september 1896.
         12. Jacoba Arntz, geb. 25 februari 1894 in Nijmegen en daar overleden 25 april 1894.
         13. Petronella Arntz, geb. 22 maart 1895 in Nijmegen.
         14. Geradus Hendrikus Jacobus Arntz, geb. 28 januari 1897 in Nijmegen en 28 september 1898 daar overleden.
         15. Levenloos ter wereld gekomen van het mannelijk geslacht 11 oktober 1897 in Nijmegen.
        6. Gerardus Arntz, geb. 2 september 1852 in Gassel.
        7. Wilhelmina Augustina Arntz, geb. 5 juli 1853 in Gassel en overleden 8 april 1929 in Vught. Haar overlijden is op 18 april 1929 in Mill en St. Hubert aangegeven. Zij trouwt 13 mei 1893 in Gassel met Johanns de Klein, geb. 15 maart 1859 in Zeeland en 27 december 1938 in Uden overleden. Hij is de zoon van Lambertus de Klein en Geerdina van de Laar. Johannes is eerder op 30 maart 1883 in Uden getrouwd met Margaretha Kivits, geb. 20 januari 1861 in Hedikhuizen en 29 maart 1930 in Uden overleden. Zij is de dochter van Michiel Kivits en Maria van Eik.
        8. Antonia (Ton) Arntz, geb. 26 augustus 1854 in Gassel en 27 december 1916 in Cuijk overleden. Zij is 25 januari 1886 in Cuijk getrouwd met Cornelius Wilhelmus Kijzers, schoenmaker, geb. 20 december 1861 in Sambeek en overleden 15 januari 1937 in St. Agatha. Hij is de zoon van Martinus Kijzers en Anna Maria Dennissen. Eerder is hij op 20 juli 1883 in Bergen (Limb.) getrouwd geweest met Hendrica Jacoba Rutten, geb. in Afferden en 6 oktober 1885 in Cuijk overleden. Zij is de dochter van Johannes Rutten en Catharina Lamers.
        9. Jacobus (Kobus) Arntz, metselaar en aannemer, geb. 2 februari 1857 in Gassel en 23 maart 1910 in Venray overleden. Zijn overlijden is op 14 mei 1910 ook in Nijmegen aangegeven. Hij trouwt 28 mei 1881 in Gassel met Anna Maria Werten, geb. in Gassel 11 augustus 1854 en in Nijmegen overleden 18 maart 1920. Zij is de dochter van Jacobus werten en Catharina Poos.
         Uit dit huwelijk:
         1. Hendrikus Gerardus Arntz, geb. april 1882 in Nijmegen en daar 5 september 1882 overleden.
         2. Gerardus Jacobus Arntz, architect, geb. 14 april 1883 in Nijmegen en 5 februari 1977 in Beneden Leeuwen overleden. Hij trouwt 5 september 1922 in Wamel met Hendrica Gijsberta Maria Nikkels, geb. 1 augustus 1883 in Beneden Leeuwen en daar 26 december 1965 overleden. Zij is de dcohter van Hendrikus Nikkels en Gerarda Elsen.
         3. Hendrika Matheija Arntz, geb. 12 mei 1884 in Nijmegen.
         4. Catharina Margaretha Arntz, geb. 7 mei 1885 in Nijmegen en daar overleden 8 september 1886.
         5. Aleida Maria Arntz, geb. 13 juni 1886 in Nijmegen en daar 18 oktober 1886 overleden.
         6. Levenloos ter wereld gekomen van het mannelijk geslacht 11 november 1887 in Nijmegen.
         7. Jacobus Johannes Arntz, onderwijzer, geb. 5 november 1888 in Nijmegen.
         8. Matheijus Arntz, boekhouder, geb. 10 juli 1890 in Nijmegen.
         9. Levenloos ter wereld gekomen van het mannelijk geslacht 17 december 1891 in Nijmegen.
         10. Catharina Maria Arntz, geb. 11 juni 1894 in Nijmegen.
         11. Levenloos ter wereld gekomen van het mannelijk geslacht 10 oktober 1897 in Hatert.
         12. Johanna Arntz, geb. 16 november 1858 in Gassel en in Nijmegen overleden 12 januari 1928. Zij trouwt 23 april 1888 in Mill met Johannes van den Hoogenhof, geb. in Mill 27 juni 1866 en overleden in Nijmegen 26 september 1935. Hij is de zoon van Hendricus van den Hoogenhof (geb. 23 oktober 1837 in Veghel en 14 februari 1907 in Mill overleden) en Gertruda van Escharen (geb.1 april 1835 in St. Anthonis en 16 maart 1893 in Mill overleden).
         13. Martinus Arntz, geb. 13 mei 1860 in Gassel en overleden in 's-Gravenhage 24 december 1935. Hij trouwt 9 mei 1888 in Grave met Johanna Antonia Geertruida (Jans) Sterk, geb. 19 mei 1865 in Grave en overleden 5 april 1938 in 's-Gravenhage. Zij is de dochter van Willebrordus Antonius Josephus Sterk en Laurentia van Haren.
         14. Cornelia (Kee) Arntz, geb. 9 juni 1862 in Gassel en 5 oktober 1931 in Venlo overleden. Zij trouwt 11 30 april 1889 in Cuijk met Marinus van de Logt, geb. 5 februari 1861 in Cuijk en daar 18 februari 1897 overleden. Hij is de zoon van Martinus van de Logt en Hendrina Janssen. Na het overlijden van Marinus trouwt Cornelia op 11 juli 1898 in Cuijk met Petrus Johannes Oomen, smidsknecht, geb. 25 april 1845 in Cuijk en daar overleden 14 januari 1913. Hij is de zoon van Petrus Johannes Oomen en Maria Bouwmans. Eerder is Petrus op 23 april 1883 in Cuijk getrouwd met Maria Derks. Na het overlijden van Petrus trouwt Cornelia met Ruthgerus Blenckers, overleden 8 december 1929 in Venlo. Hij is de zoon van Theodorus Blenckers en Gertruij Maas.
         15. Johannes Hendrikus (Jan) Arntz, geb. 11 november 1864 in Gassel en 23 februari 1897 in Grave overleden. Hij is ongehuwd.
      3. Johannes Wilhelmus Arntz, ged. 3 november 1780 in Oeffelt en daar 9 december 1780 overleden.
      4. Johanna Wilhelmina Artnz, ged. 15 november 1781 in Oeffelt.
      5. Johannes (Wilhelmus) Arntz, ged. 29 september 1784 in Oeffelt en 22 januari 1869 in Oploo overleden. Hij trouwt 21 mei 1820 in Oeffelt met Barbara Elisabeth Reijnen, geb. 27 oktober 1783 in Oeffelt en daar overleden 30 januari 1847.
      6. Allegonda Arntz, ged. mei 1787 in Oeffelt en daar 30 januari 1858 overleden.
      7. Johanna Maria Arntz, ged. 25 oktober 1790 in Oeffelt en 4 mei 1836 in Ottersum overleden. Zij trouwt 23 oktober 1814 in Oeffelt met Johannes Cöp of Köp, landbouwer, geb. 10 januari 1780 in Oeffelt en 30 januari 1867 in Ottersum overleden.
      8. Elisabeth Arntz, ged. 24 september 1793 in Oeffelt en daar overleden 25 september 1873. Zij trouwt 10 december 1824 in Oeffelt met Franciscus (Francis) Roggen, geb. 26 januari 1791 in Elten (Duitsland) en 25 december 1870 in Oeffelt overleden.
      9. Hendrica Arntz, ged. 30 december 1794 in Oeffelt en 19 januari 1866 in Beers overleden. Zij trouwt 25 augustus 1822 in Oeffelt met Egbertus Jacobus Hendriks, geb. 19 april 1800 in Rotterdam en 14 mei 1856 in Beers overleden
     7. Johannan Petronella Arntz, ged. in Mehr 29 april 1743. Zij trouwt met Melchior Bourboom.

      Terug naar beginpagina Van Duijnhoven